Struka građevinarstvo, pronađeno natuknica: 240

ferocement

ferocement (fero- + cement), vrsta armiranoga betona. Sastoji se od armature s više slojeva tanke neprekinute ...

finišer

finišer (engl. finisher), građevinski stroj za ugradbu gornjeg sloja kolnika ceste. Kod betonskih kolnika ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

francuski prozor

francuski prozor, prozor u obliku jednokrilnih ili dvokrilnih balkonskih vrata, koji s vanjske strane ...

Franković Ante

Franković, Ante, hrvatski inženjer graditeljstva (Vrboska na otoku Hvaru, 20. IX. 1889 – Zagreb, 22. X. 1976). ...

Freyssinet Eugène

Freyssinet [fʀεsinε'], Eugène, francuski inženjer (Objat, Corrèze, 13. VII. 1879 – Saint-Martin-Vésubie, ...

Frković Milivoj

Frković, Milivoj, hrvatski inženjer graditeljstva (Petrinja, 1887 – Zagreb, 28. XII. 1946). Projektant ...

gabarit

gabarit (franc. < okcitanski gabarrit, iskrivljeno od garvi < gotski garwi: priprava, uzorak), vanjske ...

galerija

galerija (franc. galerie ili tal. galleria < srednjovj. lat. galeria, možda od galika: crkveno predvorje, ...

garaža

garaža (franc. garage), zatvoreno spremište za smještaj i čuvanje vozila unutar neke građevine ili kao ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|