Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

asembler

asembler (engl. assembler, iz assemble: sabirati), prevodilački program koji na jezik razumljiv računalu ...

autentifikacija

autentifikacija → računalna sigurnost ...

automatska obradba podataka

automatska obradba podataka (kratica AOP), naziv za informatičku djelatnost kakva se do pojave osobnih ...

autorizacija

autorizacija (prema franc. autoriser: ovlastiti, opunomoćiti < srednjovj. lat. auctorizare). 1. Odobrenje ...

avatar

avatar (sanskrt. avatāra: silazak). 1. U hinduizmu, utjelovljenje božanstva na zemlji (u liku čovjeka ...

BASIC

BASIC [bẹi'sik] (akronim od engl. B[eginners] A[ll-purpose] S[ymbolic] I[nstruction] C[ode]: svenamjenski ...

baza podataka

baza podataka, organizirana zbirka logički povezanih, pretražljivih i međusobno ovisnih podataka (informacija), ...

Bézierova krivulja

Bézierova krivulja [bezjẹ'~], interpolacijska krivulja koja glatko, bez lomova prolazi kroz niz zadanih ...

binarni kôd

binarni kôd →  kod ...

biokibernetika

biokibernetika (bio- + kibernetika), znanstveno područje koje primjenjuje i proučava spoznaje iz kibernetike, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >