Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

multimedij

multimedij (multi- + medij). 1. Istodobni prikaz nekog sadržaja u više oblika, ponajprije u riječi ...

naredba

naredba. 1. Opći pravni akt koji donosi tijelo izvršne vlasti (državne uprave) u provedbi zakona. Dok ...

neizrazita logika

neizrazita logika (engl. fuzzy logic: mutna, nejasna logika), logički sustav u kojem istinitost neke ...

neuronska mreža

neuronska mreža, u računalstvu i informatici, sustav međusobno povezanih elemenata (nazvanih umjetni ...

neželjena pošta

neželjena pošta (engl. spam), poruke elektroničke pošte, najčešće komercijalnoga sadržaja, nerijetko ...

obradba podataka

obradba podataka, upisivanje, organizacija, prijenos, pohrana, pronalaženje, analiza i transformacija ...

obradba slike

obradba slike, računalna obradba slikovnih informacija u digitalnom obliku. Slika se općenito matematički ...

obradba teksta

obradba teksta, unos, oblikovanje, prikaz i ispis teksta s pomoću računala. Danas jedna od najraširenijih ...

operacijski sustav

operacijski sustav, skup osnovnih programskih sastavnica koje služe kao potpora raznovrsnim primjenskim ...

Pale Predrag

Pale, Predrag, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 7. V. 1960). Diplomirao 1982. na Elektrotehničkom ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17