Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

dokument

dokument (lat. documentum: dokaz), pisana isprava, povelja, spis opskrbljen vjerodostojnom dokaznom ...

dokumentacija

dokumentacija (novolat. documentatio, prema lat. documentum: primjer, uzorak, dokaz), gradivo, materijal ...

domena

domena (franc. domaine, od lat. dominium: vlasništvo). 1. Državno, vladarsko ili krunsko dobro; područje, ...

DOS

DOS (akronim od engl. Disk Operating System), izvorno, svaki operacijski sustav koji se pri pokretanju ...

društvene mreže

društvene mreže → www ...

elektronička pošta

elektronička pošta (razgovorno e-mail [i:'meil], od engl. electronic mail), slanje i primanje poruka ...

e-mail

e-mail [i:'meil] (engl.) →  elektronička pošta ...

enciklopedika

enciklopedika, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, odabirom i predstavljanjem ...

entropija

entropija (njem. Entropie, od en- + -tropija). 1. U fizici (znak S), termodinamička funkcija stanja ...

Facebook

Facebook [fẹi'sbuk] (engl.), mrežne stranice i servis za društveno umrežavanje što ga je 2004. pokrenula ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >