Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

indeksiranje

indeksiranje. 1. Dodjela oznaka (indeksa) dokumentu, kojima se omogućuje njegovo pronalaženje u skupu ...

informacija

informacija ili obavijest (lat. informatio: nacrtak, predodžba, pojam, tumačenje), skup podataka s pripisanim ...

informacijska i komunikacijska tehnologija

informacijska i komunikacijska tehnologija, djelatnost i oprema koja čini tehničku osnovu za sustavno ...

informacijska infrastruktura

informacijska infrastruktura, mreže, sustavi i usluge zasnovani na informacijskoj i komunikacijskoj ...

informacijska znanost

informacijska znanost, znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, ...

informacijski sustav

informacijski sustav, organizirani skup postupaka kojima se prikupljaju, obrađuju, spremaju, pretražuju ...

informatika

informatika (franc. informatique, od inform[ation électronique et autom]atique: elektronička i automatska ...

Informatologia

Informatologia, znanstveni i stručni časopis koji izdaje Hrvatsko komunikološko društvo. Pod uredništvom ...

informatologija

informatologija (informacija + -logija), znanost koja se bavi temeljnim načelima strukture i uporabe ...

instalacija

instalacija (srednjovjekovni latinski installatio: uvođenje, postavljanje). 1. Obred kojim se netko ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >