Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

kibernetika

kibernetika, skupni naziv niza teorijskih disciplina i praktičnih postupaka koji se primjenjuju pri ...

klijent

klijent (lat. cliens, genitiv clientis: podanik, štićenik). 1. U antičkom Rimu, stranac ili osoba plebejskoga ...

ključ

ključ. 1. Alat kojim se nešto zavrće, odvrće, navija, odvija, otvara i sl.; najčešće je to poluga zakretanjem ...

ključna riječ

ključna riječ → indeksiranje ...

kod

kod (franc. code < engl. code < lat. codex: povoštene pločice za pisanje, knjiga). 1. U semantici, ...

kodek

kodek (kratica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor; engl. codec), računalni program ili sklop ...

kompilator

kompilator (prema engl. compiler), računalni program za prevođenje naredaba nekoga programa iz višega ...

kompresija

kompresija (lat. compressio: pritiskanje). 1. Stiskanje, stlačivanje, zbijanje, zgušćivanje; sažimanje, ...

Linux

Linux [li'nuks], računalni operacijski sustav sličan Unixu, odn. jezgra tog sustava koju je za slobodnu ...

lozinka

lozinka (od njem Losungswort: parola, geslo). 1. Kratko izražena osnovna ideja ili zahtjev nekoga pokreta, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >