Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 857

arhetipska kritika

arhetipska kritika, skupina kritičara različitih strukovnih usmjerenja, ali srodne metodologije, koji ...

arhiloški stih

arhiloški stih, stih složen od daktilske tetrapodije i itifalika, koji su upotrebljavali Arhiloh i Horacije; ...

arhitekst

arhitekst, prema G. Genetteu, transcendentna dimenzija teksta koja određuje njegovu pripadnost iskazanim ...

arkadijska književnost

arkadijska književnost →  pastorala ...

arte mayor / arte menor

arte mayor / arte menor [a'~ majo'r; a'~ meno'r], skupine španjolskih dužih i kraćih stihova od devet ...

arud

arud ili aruz (arap. al-‘arūḍ), znanost o pravilima klasične arapske metrike. Kao sustav prvi ga je ...

asinartet

asinartet (grč. ἀσυνάρτητος: nespojen), veza u kojoj je kolon s kolonom, ili stih sa stihom, spojen ...

asindet

asindet (grč. ἀσύνδετον: nevezanost), u sintaksi i stilistici, povezivanje rečenica u složene (kao riječi, ...

asklepijadska strofa

asklepijadska strofa, grčka strofa od četiri stiha. Razlikuju se: strofa od tri asklepijadska stiha ...

asklepijadski stih

asklepijadski stih, stih nazvan po Asklepijadu, iako se nalazi već u Alkeja. Mali asklepijadski stih ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|