Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 856

pleonazam

pleonazam (kasnolat. pleonasmus < grč. πλεονασμός: preobilje), retorički postupak koji se temelji na ...

poema

poema (grč. ποίημα: pjesma, pjesnička tvorevina), naziv za veću pjesmu ili spjev lirsko-epskoga karaktera. ...

poetika

poetika (lat. [ars] poetica < grč. ποιητιϰὴ [τέχνη]: pjesničko umijeće, pjesništvo), pojam koji se danas ...

poezija

poezija (njem. Poesie, franc. poésie < lat. poesis < grč. ποίησις: stvaranje; pjesništvo) →  lirika; ...

polifonija

polifonija (grč. πολυφωνία: višeglasje). 1. U glazbi, termin kojim se označava općenito višeglasje ...

polimetrija

polimetrija (prema grč. πολύμετρος: mnogostrukoga metra). 1. Simultana (vertikalna) ili sukcesivna ...

poliptoton

poliptoton ili poliptot (lat. polyptoton, prema grč. πολύπτωτος: s više padeža), retorička figura iskaza ...

polisindet

polisindet (grč. πολυσύνδετον, doslovno: višestruko vezano), retorička figura iskaza koja se temelji ...

polustih

polustih, naziv za dio stiha do cezure ili od nje do kraja stiha neovisno o tome jesu li ti dijelovi ...

polje

polje. 1. Obrađena površina. 2. U međunarodnoj geografskoj terminologiji, naziv za prostranu i plitku ...

|<  < (61)  62  63  64  65  66  67  68  69  70  >  >|