Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 856

semioza

semioza (grč. σημείωσις: označivanje), pojam koji su uveli grčki filozofi Epikur i Filodem u sklopu ...

senar

senar (lat. senarius, od seni: po šest), u antičkoj metrici naziv za stih od šest stopa koji je nastao ...

sentencija

sentencija (lat. sententia: misao, tvrdnja, odluka) →  poslovica ...

sentimentalizam

sentimentalizam (franc. sentimentalisme), književni smjer koji se pojavio u drugoj polovici XVIII. st. ...

septet

septet (od lat. septem: sedam), strofa od sedam stihova promjenljiva metričkog i ritmičkog ustroja. ...

serranilla

serranilla [ser:ani'a], španjolska pjesma pisana kratkim metrom, obično polustihom arte mayor. Ako ...

sestina

sestina (tal.), u književnosti, (1) sesta rima, strofa talijanskog podrijetla koja se sastoji od šest ...

short story

short story [šɔ:t stɔ'ri] (engl.) →  kratka priča ...

Showalter Elaine

Showalter [šọu'wɔltəɹ], Elaine, američka kritičarka (Cambridge, Massachusetts, 21. I. 1941). Od 1984. ...

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi). 1. Fizikalna predodžba informacije. Signali ...

|<  <  71 (72)  73  74  75  76  77  78  79  80  >