Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 856

slobodni neupravni govor

slobodni neupravni govor, jedna od pripovjednih tehnika prikaza svijesti lika, bliska unutarnjemu monologu. ...

slobodni stih

slobodni stih, formalno organizacijsko načelo stihovnoga teksta koje nastaje u oprjeci prema metričkim ...

slog

slog. 1. U lingvistici, jedna od temeljnih analitičkih jedinica u fonologiji. Intuitivno je lako prepoznatljiv ...

sloj

sloj. 1. U geologiji, konsolidirana, očvrsnuta taložina omeđena dvjema uglavnom ravnim i međusobno ...

socijalistički realizam

socijalistički realizam, doktrina, odnosno struja u književnosti i likovnim umjetnostima. U književnosti, ...

sociologija književnosti

sociologija književnosti, vrsta proučavanja književnosti koja se bavi istraživanjem odnosa književnog ...

Solar Milivoj

Solar, Milivoj, hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist (Koprivnica, 8. IV. 1936). Studij ...

sonet

sonet (tal. sonetto < staroprovansalski sonet: pjesmica < starofranc. sonet), najpoznatiji metrički ...

sonetni vijenac

sonetni vijenac (tal. corona dei sonetti), naziv za ciklus od petnaest soneta organiziranih tako da ...

song

song (engl.: pjesma, pjev) (lat. carmen, franc. chanson, njem. Lied), u najužem smislu uglazbljena lirska ...

|<  <  71  72  73  74 (75)  76  77  78  79  80  >