Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 856

tanka

tanka (jap.: kratka pjesma), japanski pjesnički oblik, nastao tijekom VII. st. kao dio klasične poezije ...

Tartuska škola

Tartuska škola (Moskovsko-tartuska škola ili Tartuska škola semiotike), škola koju je 1964. na Estonskom ...

tautologija

tautologija (grč. ταυτολογία: ponavljanje, iznova rečeno), pojam koji u logici označuje sud s istim ...

tekst

tekst (lat. textum: tkanje; sastavljanje). 1. Osobit slijed riječi i oznaka kakva rukopisa ili knjige, ...

tekstologija

tekstologija (tekst + -logija) ili kritika teksta, pomoćna filološka disciplina koja se bavi proučavanjem ...

tekstualnost

tekstualnost, u najužem smislu, pisanost teksta. U strukturalističkoj i poststrukturalističkoj književnoj ...

tekstura

tekstura (lat. textura: tkanje). 1. Općenito: vizualna i taktilna obilježja neke tvari (zrnata tekstura ...

telestih

telestih (grč. τέλος: kraj + στίχος: stih), pjesma u kojoj dočetni glasovi (slogovi ili riječi) stihova ...

tema (književnost)

tema (grč. ϑέμα: tvrdnja, stavak, ono što je postavljeno). 1. Predmet, osnovna misao usmenog izlaganja ...

teorija

teorija (grč. ϑεωρíα: gledanje, razmatranje, uviđanje, spoznavanje). 1. U filozofiji, sustav znanja ...

|<  <  71  72  73  74  75  76  77  78 (79)  80  >