Struka teorija književnosti, pronađeno natuknica: 857

tip

tip (njem. Typ ili franc. type < latinski typus: lik < grč. τύπος: udarac; oblik; otisak). 1. Zasebna ...

tipologija

tipologija (tipo- + -logija). 1. Dio znanstvene discipline koji predmete i pojave nekoga istovrsnog ...

toast

toast [amer. izgovor tọust] (engl. iz starofranc.), pojam koji potječe iz usmene afroameričke tradicije. ...

togata, fabula

togata, fabula [fa:'bula toga:'ta] (od lat. togatus: odjeven u togu i fabula: pripovijest; drama) (togata), ...

topos

topos (grč. τόπος: mjesto), pojam koji se izvorno veže uz retoriku. U okviru naučavanja o pronalaženju ...

tradicija

tradicija (lat. traditio: predaja, predavanje). 1. Iskustva i kulturne tečevine (običaji, vjerovanja, ...

tragedija

tragedija (lat. tragoedia < grč. τραγῳδία, od τράγος: jarac + ᾠδή: pjesma), dramska vrsta zapadne književnosti ...

travestija

travestija (njem. Travestie < engl. travesty, prema franc. travesti: preodjeven, prerušen), jedan od ...

tren

tren (threnos) (grč. ϑρῆνος), starogrčka tužaljka za pokojnikom. Pjesma se pjevala pokojniku u spomen ...

trenodija

trenodija (grč. ϑρηνῳδία), u staroj grčkoj književnosti, zajednički naziv za tužaljku, naricaljku ili ...

|<  < (81)  82  83  84  85  86