Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1199

Vidmarović Đuro

Vidmarović, Đuro, hrvatski pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj (Piljenice kraj Lipovljana, ...

Vidović Ana

Vidović, Ana, hrvatska pjesnikinja (Šibenik, 7. IX. 1800 – Zadar, 12. IX. 1879). Prva pjesnikinja u ...

Vidović Gabrijel

Vidović, Gabrijel (Gabro), hrvatski književnik (Donji Kućan kraj Varaždina, 6. III. 1915 – Zagreb, 27. VII. 2005). ...

Vidović Mirko

Vidović, Mirko, hrvatski književnik (Bila kraj Livna, BiH, 31. XII. 1940 – Valence, Francuska, 13. X. 2016). ...

Vidović Veseljko

Vidović, Veseljko, hrvatski pjesnik (Vrgorac, 15. IV. 1941). Hrvatski jezik i zemljopis diplomirao 1965. ...

Vidrić Vladimir

Vidrić, Vladimir (Antun Ljuboslav), hrvatski pjesnik (Zagreb, 30. IV. 1875 – Stenjevec, Zagreb, 29. IX. 1909). ...

Vidulić Jerolim

Vidulić, Jerolim, hrvatski humanist i lirik (Zadar, oko 1440 – Zadar, 1499). Svećenik, od 1483. javni ...

Vienac

Vienac. Zabavi i pouci, književni tjednik, izlazio u Zagrebu 1869–1903. u nakladi Matice ilirske (od ...

Vihor

Vihor. List za nacijonalističku omladinu, polumjesečnik, izlazio u Zagrebu 1914 (ukupno 9 brojeva). ...

Vijavica

Vijavica, časopis, izlazio neredovito u Zagrebu 1917–19. s podnaslovom List za umetnost i kulturu (1919. ...

|<  <  111  112 (113)  114  115  116  117  118  119  120