Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1204

Vežić Vladislav

Vežić, Vladislav, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Seline, 29. IV. 1825 – Varaždin, 16. VIII. 1894). ...

Vida Viktor

Vida, Viktor, hrvatski pjesnik (Kotor, 2. X. 1913 – Buenos Aires, 25. IX. 1960). Nakon završetka srednje ...

Vidan Ivo

Vidan, Ivo, hrvatski književni povjesničar, teoretičar i kritičar (Zagreb, 24. I. 1927 – Zagreb, 26. III. 2003). ...

Vidas Fedor

Vidas, Fedor, hrvatski književnik (Bakar, 13. I. 1924 – Čakovec, 17. I. 2018). Studirao na Pravnom fakultetu ...

Vidić Ivan

Vidić, Ivan, hrvatski književnik (Zagreb, 20. VII. 1966). Diplomirao dramaturgiju na Akademiji dramske ...

Vidmarović Đuro

Vidmarović, Đuro, hrvatski književnik, književni povjesničar i prevoditelj (Piljenice kraj Lipovljana, ...

Vidović Ana

Vidović, Ana, hrvatska pjesnikinja (Šibenik, 7. IX. 1800 – Zadar, 12. IX. 1879). Prva pjesnikinja u ...

Vidović Gabrijel

Vidović, Gabrijel (Gabro), hrvatski književnik (Donji Kućan kraj Varaždina, 6. III. 1915 – Zagreb, 27. VII. 2005). ...

Vidović Mirko

Vidović, Mirko, hrvatski književnik (Bila kraj Livna, BiH, 31. XII. 1940 – Valence, Francuska, 13. X. 2016). ...

Vidović Veseljko

Vidović, Veseljko, hrvatski pjesnik (Vrgorac, 15. IV. 1941). Hrvatski jezik i zemljopis diplomirao 1965. ...

|<  <  111  112 (113)  114  115  116  117  118  119  120  >