Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1199

Vučemil Andrija

Vučemil, Andrija, hrvatski pjesnik (Oplećani, BiH, 26. VIII. 1939 – Rijeka, 4. I. 2020). Hrvatski jezik ...

Vučetić Šime

Vučetić, Šime, hrvatski književnik i književni povjesničar (Vela Luka, 21. III. 1909 – Zagreb, 28. VII. 1987). ...

Vučićević Stojan

Vučićević, Stojan, hrvatski pjesnik (Turkovići, BiH, 8. VII. 1941 – Zagreb, 22. IX. 1989). Školovao ...

Vujčić Borislav

Vujčić, Borislav, hrvatski književnik (Orah kraj Vrgorca, 15. V. 1957 – Zagreb, 16. VI. 2005). Diplomirao ...

Vujčić-Laszowski Ivanka

Vujčić-Laszowski, Ivanka, hrvatska književnica (Golubinci, Vojvodina, 29. V. 1907 – Zagreb, 4. III. 1992). ...

Vukelić Lavoslav

Vukelić, Lavoslav, hrvatski književnik i prevoditelj (Gornji Kosinj, 20. III. 1840 – Sveti Križ Začretje, ...

Vukelić Milivoj

Vukelić, Milivoj (pseudonim Milkan Lovinac), hrvatski književnik (Lovinac, 14. I. 1873 – Zagreb, 6. VII. 1938). ...

Vukelić Vilma

Vukelić, Vilma (rođena Miskolczy), hrvatska književnica (Osijek, 8. II. 1880 – Zagreb, 20. III. 1956). ...

Vukelić Zvonimir

Vukelić, Zvonimir, hrvatski književnik i novinar (Senj, 14. VIII. 1876 – Zagreb, 18. III. 1947). Koristio ...

Vuletić Anđelko

Vuletić, Anđelko, hrvatski književnik (Trebimlja kraj Trebinja, BiH, 9. VI. 1933). Studirao jugoslavistiku ...

|<  <  111  112  113  114  115 (116)  117  118  119  120