Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1204

Vukelić Lavoslav

Vukelić, Lavoslav, hrvatski književnik i prevoditelj (Gornji Kosinj, 20. III. 1840 – Sveti Križ Začretje, ...

Vukelić Milivoj

Vukelić, Milivoj (pseudonim Milkan Lovinac), hrvatski književnik (Lovinac, 14. I. 1873 – Zagreb, 6. VII. 1938). ...

Vukelić Vilma

Vukelić, Vilma (rođena Miskolczy), hrvatska književnica (Osijek, 8. II. 1880 – Zagreb, 20. III. 1956). ...

Vukelić Zvonimir

Vukelić, Zvonimir, hrvatski književnik i novinar (Senj, 14. VIII. 1876 – Zagreb, 18. III. 1947). Koristio ...

Vuletić Anđelko

Vuletić, Anđelko, hrvatski književnik (Trebimlja kraj Trebinja, BiH, 9. VI. 1933). Studirao jugoslavistiku ...

Vuletić Branko

Vuletić, Branko, hrvatski lingvist i književni teoretičar (Srijemska Kamenica, Vojvodina, 14. VIII. 1937 ...

Wenzelides Arsen

Wenzelides [venceli:'des], Arsen, hrvatski književni kritičar (Hvar, 11. IV. 1883 – Zagreb, 14. IV. 1940). ...

Wiesner Ljubo

Wiesner [vi'zner], Ljubo, hrvatski pjesnik, kritičar i publicist (Zagreb, 2. II. 1885 – Rim, 3. VII. 1951). ...

Zagorka

Zagorka →  jurić, marija - zagorka ...

Zagrebec Štefan

Zagrebec, Štefan (pravo ime Matija Marković), hrvatski književnik i propovjednik (Zagreb, 1669 – Zagreb, ...

|<  <  111  112  113  114  115  116 (117)  118  119  120  >