Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1202

Žmegač Viktor

Žmegač, Viktor, hrvatski germanist, književni povjesničar i teoretičar (Podravska Slatina, danas Slatina, ...

Župan Ivica

Župan, Ivica, hrvatski novinar i kritičar (Đakovo, 14. XII. 1951). Na Filozofskom fakultetu u Zadru ...

|<  < (121)