Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1211

Zuzorić Cvijeta

Zuzorić, Cvijeta, hrvatska pjesnikinja (Dubrovnik, oko 1552 – Ancona, 1648). Školovala se u Anconi. ...

Zvrko Ratko

Zvrko, Ratko, hrvatski književnik i novinar (Beograd, 20. IV. 1920 – Dubrovnik, 23. IX. 1998). Radio ...

Žagar Anka

Žagar, Anka, hrvatska pjesnikinja (Zamost, 6. VII. 1954). Diplomirala je 1978. jugoslavistiku i komparativnu ...

Žanić Ivo

Žanić, Ivo, hrvatski jezikoslovac i politolog (Split, 28. VII. 1954). Studij jugoslavenskih jezika i ...

Žanko Dušan

Žanko, Dušan, hrvatski kulturni djelatnik, pjesnik i kritičar (Trilj, 10. XI. 1904 – Caracas, Venezuela, ...

Žeželj Mirko

Žeželj, Mirko, hrvatski književnik (Benkovac, 24. IX. 1907 – Zagreb, 2. XI. 1980). Slavistiku studirao ...

Žganjer Branimir

Žganjer, Branimir, hrvatski književnik i prevoditelj (Zagreb, 22. XII. 1919 – Zagreb, 2. I. 1999). Završio ...

Žigo Bože V.

Žigo, Bože V., hrvatski književnik i novinar (Lučane kraj Sinja, 14. X. 1946 – Šibenik, 23. VII. 2021). ...

Žimbrek Ladislav

Žimbrek, Ladislav, hrvatski književnik (Varaždin, 21. I. 1901 – Zagreb, 9. IV. 1972). Medicinu studirao ...

Žmegač Viktor

Žmegač, Viktor, hrvatski germanist, književni povjesničar i teoretičar (Podravska Slatina, danas Slatina, ...

|<  < (121)  122