Struka slovenska književnost, pronađeno natuknica: 127

Pirjevec Dušan

Pirjevec, Dušan, slovenski književni povjesničar, teoretičar i publicist (Solkan, 20. III. 1921 – Ljubljana, ...

Pogačnik Jože

Pogačnik, Jože, slovenski književni povjesničar (Kovor kraj Tržiča, 14. III. 1933 – Rijeka, 18. VIII. 2002). ...

Pohlin Marko

Pohlin, Marko (pravo ime Anton), slovenski pisac i jezikoslovac (Ljubljana, 13. IV. 1735 – Mariabrunn ...

Potrč Ivan

Potrč, Ivan, slovenski književnik (Štuki, 1. I. 1913 – Ljubljana, 13. VI. 1993). Zbog komunističkog ...

Pregelj Ivan

Pregelj, Ivan, slovenski književnik (Most na Soči, 27. X. 1883 – Ljubljana, 30. I. 1960). Studij slavistike ...

Prešeren France

Prešeren, France, slovenski pjesnik (Vrba kraj Bleda, 3. XII. 1800 – Kranj, 8. II. 1849). Studij prava ...

Prežihov Voranc

Prežihov Voranc (pravo ime Lovro Kuhar), slovenski pisac i političar (Kotlje, 10. VIII. 1893 – Maribor, ...

Prijatelj Ivan

Prijatelj, Ivan, slovenski književni povjesničar, teoretičar i prevoditelj (Vinice kraj Sodražice, 23. XII. 1875 ...

Rebula Alojz

Rebula, Alojz, slovenski književnik i prevoditelj (Šempolaj kraj Trsta, talijanski San Pelagio, 21. VII. 1924 ...

Rotar Janez

Rotar, Janez, slovenski književni povjesničar (Brezovica kraj Ljubljane, 4. V. 1931 – Ljubljana, 16. X. 2013). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >