Struka srpska književnost, pronađeno natuknica: 172

David Filip

David, Filip, srpski književnik (Kragujevac, 4. VII. 1940). U Beogradu diplomirao jugoslavistiku i svjetsku ...

Dedinac Milan

Dedinac, Milan, srpski književnik (Kragujevac, 27. IX. 1902 – Opatija, 26. IX. 1966). Za I. svjetskoga ...

Deretić Jovan

Deretić, Jovan, srpski povjesničar književnosti (Orahovac kraj Trebinja, Bosna i Hercegovina, 22. I. 1934 ...

Diklić Arsen

Diklić, Arsen, srpski književnik (Staro Selo kraj Otočca, 14. XI. 1922 – Beograd, 4. VII. 1995). Studirao ...

Domanović Radoje

Domanović, Radoje, srpski književnik (Ovsište kraj Kragujevca, 4. II. 1873 – Beograd, 4. VIII. 1908). ...

Domentijan

Domentijan, srpski ljetopisac (?, oko 1210 – ?, nakon 1264). Monah u Hilandaru; napisao najveću staru ...

Drainac Rade

Drainac, Rade (pravo ime Radojko Jovanović), srpski književnik (Blace, Toplica, 26. VIII. 1899 – Beograd, ...

Drašković Vuk

Drašković, Vuk, srpski književnik i političar (Međa, Vojvodina, 29. XI. 1946). Diplomirao pravo 1968. ...

Dučić Jovan

Dučić, Jovan, srpski književnik (Trebinje, Bosna i Hercegovina, 5. II. 1871 – Gary, Indiana, 7. IV. 1943). ...

Džadžić Petar

Džadžić, Petar, srpski književni i kazališni kritičar, esejist (Bitolj, Makedonija, 18. IX. 1929 – Beograd, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >