Struka srpska književnost, pronađeno natuknica: 172

Matić Dušan

Matić, Dušan, srpski književnik (Ćuprija, 13. IX. 1898 – Beograd, 12. IX. 1980). Za Prvoga svjetskoga ...

Micić Ljubomir

Micić, Ljubomir, srpski književni kritičar i publicist (Sošice kraj Jastrebarskoga, 16. XI. 1895 – Kačarevo ...

Mihailović Dragoslav

Mihailović, Dragoslav, srpski književnik (Ćuprija, 17. XI. 1930). Diplomirao na Filozofskom fakultetu ...

Mihajlović Mihiz Borislav

Mihajlović Mihiz, Borislav, srpski književnik (Irig, 17. X. 1922 – Beograd, 15. XII. 1997). Završio ...

Mikić Radivoje

Mikić, Radivoje, srpski književni kritičar (Gornje Dragovlje, 6. III. 1950). Studij jugoslavistike završio ...

Milisavac Živan

Milisavac, Živan, srpski književni povjesničar i publicist (Batrovci kraj Šida, 25. II. 1915 – Novi ...

Milišić Milan

Milišić, Milan, hrvatski i srpski književnik (Dubrovnik, 6. VII. 1941 – Dubrovnik, 5. X. 1991). Završio ...

Milošević Nikola

Milošević, Nikola, srpski književni teoretičar i kritičar (Sarajevo, 17. IV. 1929 – Beograd, 23. I. 2007). ...

Milutinović Sarajlija Sima

Milutinović Sarajlija, Sima, crnogorski i srpski književnik (Sarajevo, 3. X. 1791 – Beograd, 30. XII. 1847). ...

Miljković Branko

Miljković, Branko, srpski književnik (Niš, 29. I. 1934 – Zagreb, 12. II. 1961). Nakon studija filozofije ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >