Struka američka književnost, pronađeno natuknica: 394

Auster Paul

Auster [ɔ:'stəɹ], Paul, američki književnik (Newark, 3. II. 1947). Nakon studija u New Yorku (Columbia ...

Babbitt Irving

Babbitt [bæ'bit], Irving, američki kritičar (Dayton, Ohio, 2. VIII. 1865 – Cambridge, Massachusetts, ...

Baldwin James Arthur

Baldwin [bɔ:'ldwin], James Arthur, američki pisac (New York, 2. VIII. 1924 – Saint-Paul-de-Vence, Francuska, ...

Baraka Imamu Amiri

Baraka [bəræ'kə], Imamu Amiri (pravo ime Everett LeRoi Jones [62721ọunz]), američki dramatičar i pjesnik ...

Barlow Joel

Barlow [bα:'ɹlou], Joel, američki pjesnik (Redding, Connecticut, 24. III. 1754 – Żarnowiec, Poljska, ...

Barnes Djuna

Barnes [bα:ɹnz], Djuna, američka književnica (Cornwall-on-Hudson, New York, 12. VI. 1892 – New York, ...

Barry Phillip

Barry [bæ'ri], Phillip, američki komediograf (Rochester, New York, 18. VI. 1896 – New York, 3. XII. 1949). ...

Barth John

Barth [bα:ɹϑ], John, američki književnik (Cambridge, Maryland, 27. V. 1930). U njegovim romanima isprepleće ...

Barthelme Donald

Barthelme [bα:'ɹtəlmei], Donald, američki književnik (Philadelphia, 7. IV. 1931 – Houston, 23. VII. 1989). ...

beat generation

beat generation [bi:t 62721enərẹi'šən] (engleski.: potučeni, »prebijeni« naraštaj), naziv za skupinu američkih ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|