Struka njemačka i germanofonske književnosti, pronađeno natuknica: 520

Bürger Gottfried August

Bürger [by'rgəɹ], Gottfried August, njemački književnik (Molmerswende, 31. XII. 1747 – Göttingen, 8. VI. 1794). ...

Canetti Elias

Canetti [kanε'ti], Elias, njemački književnik (Ruščuk, danas Ruse, Bugarska, 25. VII. 1905 – Zürich, ...

Carmina Burana

Carmina Burana [ka'rmina bura:'na], rukopisna zbirka srednjovjekovnih pjesama na latinskom i njemačkom ...

Carossa Hans

Carossa [karɔ'sa], Hans, njemački književnik (Bad Tölz, 15. XII. 1878 – Rittsteig, 12. IX. 1956). Liječnik ...

Celan Paul

Celan [cela:'n], Paul (pravo ime P. Antschel), njemački pjesnik (Černovci, Ukrajina, 23. XI. 1920 – ...

Celtis Konrad

Celtis ili Celtes, Konrad →  pickel-celtis, konrad ...

Ceram C. W.

Ceram [cera:'m], C. W. (pravo ime Kurt Wilhelm Marek), njemački novinar i pisac (Berlin, 20. I. 1915 ...

Chamisso Adelbert von

Chamisso [šami'so], Adelbert von, njemački književnik francuskog podrijetla (Boucourt, 30. I. 1781 – ...

Claudius Matthias

Claudius [klạu'dius], Matthias, njemački književnik (Reinfeld, 15. VIII. 1740 – Hamburg, 21. I. 1815). ...

Conradi Hermann

Conradi [kɔnra:'di], Hermann, njemački književnik (Jeßnitz, 12. VII. 1862 – Würzburg, 8. III. 1890). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|