Struka talijanska književnost, pronađeno natuknica: 359

Dovizi Bernardo

Dovizi [dɔvi'ci], Bernardo (pseudonim Bibbiena [bib:iε:'na]), talijanski književnik (Bibbiena, Arezzo, ...

Eco Umberto

Eco [ε:'ko], Umberto, talijanski književnik i teoretičar (Alessandria, 5. I. 1932 – Milano, 19. II. 2016). ...

Fabbri Diego

Fabbri [fa'b:ri], Diego, talijanski dramatičar i novinar (Forlì, 2. VII. 1911 – Riccione, 14. VIII. 1980). ...

Faccio Rina

Faccio [fa'č:o], Rina →  aleramo, sibilla ...

Fenoglio Beppe

Fenoglio [feno'ļ:o], Beppe, talijanski književnik (Alba, Torino, 1. III. 1922 – Torino, 18. II. 1963). ...

Ferrante Elena

Ferrante [fer:a'nte], Elena (pseudonim), talijanska književnica. Skrivenoga identiteta, pretpostavlja ...

Ferrari Paolo

Ferrari [fer:a:'ri], Paolo, talijanski komediograf (Modena, 5. IV. 1822 – Milano, 9. III. 1889). U komedijama ...

Ferrari Silvio

Ferrari [fer:a:'ri], Silvio, talijanski prevoditelj i pripovjedač (Zadar, 22. IX. 1942). Od ranoga djetinjstva ...

fidencijanska poezija

fidencijanska poezija, vrsta talijanskog satiričnog pjesništva koje u XVI. st. šaljivim spojem latinskoga ...

Filelfo Francesco

Filelfo [filε'lfo], Francesco, talijanski humanist (Tolentino, Macerata, 25. VII. 1398 – Firenca, 31. VII. 1481). ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|