Struka španjolska i hispanofonske književnosti, pronađeno natuknica: 397

Caballero Fernán

Caballero [kaβaļe'ro], Fernán →  fernán caballero ...

Cabrera Infante Guillermo

Cabrera Infante [kaβre'ra infa'nte], Guillermo, kubanski pripovjedač i filmski kritičar (Gibara, 22. IV. 1929 ...

Calderón de la Barca Pedro

Calderón de la Barca [kalderɔ'n δe ~ ba'rka], Pedro, španjolski književnik (Madrid, 17. I. 1600 – Madrid, ...

Cancionero de Baena

Cancionero de Baena [kanϑione'ro δe ba·e'na], španjolska srednjovjekovna pjesmarica koju je 1445. sastavio ...

Cansinos Assens Rafael

Cansinos Assens [kansi'nos a'sens], Rafael, španjolski književnik (Sevilla, 24. XI. 1883 – Madrid, 6. VII. 1964). ...

Cardenal Ernesto

Cardenal [karδena'l], Ernesto, nikaragvanski pjesnik (Granada, 20. I. 1925 – Managua, 1. III. 2020). ...

Caro José Eusebio

Caro [ka'ro], José Eusebio, kolumbijski književnik (Ocaña, 5. III. 1817 – Santa Marta, 28. I. 1853). ...

Carpentier Alejo

Carpentier [karpentiε'r], Alejo, kubanski književnik i glazbenik (Havana, 26. XII. 1904 – Pariz, 24. IV. 1980). ...

Carrasquilla Tomás

Carrasquilla [kar:aski'ļa], Tomás, kolumbijski književnik (Santo Domingo de Antioquia, 19. I. 1853 – ...

Carrera Andrade Jorge

Carrera Andrade [kar:e'ra andra'δe], Jorge, ekvadorski književnik i diplomat (Quito, 28. IX. 1903 – ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|