Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Madan Gheorghe

Madan [mada'n], Gheorghe, rumunjski književnik i folklorist iz Besarabije (Truşeni, županija Chişinău, ...

Maiorescu Titu

Maiorescu [majore'sku], Titu, rumunjski književni kritičar, teoretičar, povjesničar i političar (Craiova, ...

Manea Norman

Manea [ma'nea], Norman, rumunjski književnik (Suceava, 19. VII. 1936). Po zanimanju inženjer građevinarstva. ...

Maniu Adrian

Maniu [manịu'], Adrian, rumunjski pjesnik (Bukurešt, 20. IV. 1891 – Bukurešt, 20. IV. 1968). Iako je ...

Mazilu Teodor

Mazilu [mazi'lu], Teodor, rumunjski književnik (Bukurešt, 11. VIII. 1930 – Bukurešt, 18. X. 1980). Pisao ...

Melinescu Gabriela

Melinescu [~ne'sku], Gabriela, rumunjska književnica i prevoditeljica (Bukurešt, 16. VIII. 1942). Piše ...

Micu Dumitru

Micu [mi'ku], Dumitru (pravo ime Chiş), rumunjski kritičar i povjesničar književnosti (Bârsa, Someş-Odorhei, ...

Mihăescu Gib I.

Mihăescu [mihə·e'sku], Gib I. (pravo ime Gheorghe I. Mihaĕscu), rumunjski književnik (Drăgăşani, Vâlcea, ...

Milescu Nicolae

Milescu [mile'sku], Nicolae (Spătarul), rumunjski diplomat, putopisac, prevoditelj i autor didaktičkih ...

Minulescu Ion

Minulescu [~le'sku], Ion, rumunjski pjesnik (Bukurešt, 6/7. I. 1881 – Bukurešt, 11. IV. 1944). Zbirka ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16