Struka rumunjska književnost, pronađeno natuknica: 160

Mioriţa

Mioriţa [miori'ca], rumunjska narodna balada iz pastirskoga ciklusa. Njezin oblik podsjeća na drevne ...

Moldavci

Moldavci. 1. Stanovnici povijesne Kneževine Moldavije (rumunjski Principatul Moldovei) koja se do 1812. ...

Munteanu Francisc

Munteanu [~a'nu], Francisc, rumunjski književnik, filmski redatelj i scenarist (Veţel, Hunedoara, 9. IV. 1924 ...

Mureşanu Andrei

Mureşanu [mureša'nu], Andrei, rumunjski pjesnik i novinar (Bistriţa, 19. XI. 1816 – Braşov, 11. ili ...

Naum Gellu

Naum, Gellu, rumunjski književnik (Bukurešt, 1. VIII. 1915 – Bukurešt, 29. IX. 2001). Pripada skupini ...

Neagu Fănuş

Neagu [nea'gu], Fănuş, rumunjski književnik (Grădiştea de Sus, županija Brăila, 5. IV. 1932 – Bukurešt, ...

Neculce Ion

Neculce [neku'lče], Ion, rumunjski ljetopisac (Prigoreni/Târgu Frumos, danas Iaşi, oko 1672 – Prigoreni, ...

Nedelciu Mircea

Nedelciu [nede'lču], Mircea, rumunjski književnik (Fundulea, županija Ilfov, 12. XI. 1950 – Bukurešt, ...

Negruzzi Costache

Negruzzi [negru'ci], Costache, rumunjski pisac (Trifeştii-Vechi, županija Iaşi, 1808 – Iaşi, 24. VIII. 1868). ...

Negruzzi Iacob

Negruzzi [negru'ci], Iacob, rumunjski pisac (Iaşi, 31. XII. 1842 – Bukurešt, 6. I. 1932). Jedan od utemeljitelja ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16