Struka klasične književnosti, pronađeno natuknica: 366

Auzonije Decim Magno

Auzonije, Decim Magno (latinski Decimus Magnus Ausonius [de'kimus ma'gnus auso'ni·us]), galorimski pjesnik ...

Avijan

Avijan (latinski Avianus [awi·a:'nus]), rimski basnopisac (početak V. st.). Autor zbirke od 42 basne ...

Avijen Rufije Fest

Avijen, Rufije Fest (latinski Rufius Festus Avienus [ru:'fi·us fe:'stus awi·e:'nus]), rimski didaktični ...

Avit Alcim Ekdicije, sv.

Avit, Alcim Ekdicije, sv. (latinski Alcimus Ecdicius Avitus [a'lkimus ekdi'ki·us awi:'tus]), galorimski ...

Babrije

Babrije (grčki Báβριος, Bábrios), grčki basnopisac (II. st. pr. Kr.). Vjerojatno helenizirani Rimljanin ...

Bakhilid

Bakhilid (grčki Βαϰχυλίδης, Bakkhylídēs), grčki lirski pjesnik (Julida na otoku Keju, oko 518 – ?, 450. pr. Kr.). ...

Batrahomiomahija

Batrahomiomahija (grčki Βατραχομυομαχία: Boj žaba i miševa), grčki parodijski ep u tristotinjak heksametara, ...

Bebije Italik

Bebije Italik (latinski Baebius Italicus [bai'bi·us ita'likus]), rimski pjesnik (I. st.). Na temelju ...

biblijska epika

biblijska epika, u klasičnofilološkoj tradiciji i kršćanskoj književnoj historiografiji naziv za heksametarske ...

Bion

Bion (grčki Bίων, Bíōn), grčki bukolički pjesnik (Flosa kraj Smirne, potkraj II. st. pr. Kr.). Pisao ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|