Struka klasične književnosti, pronađeno natuknica: 366

Caesius Bassus

Caesius Bassus ([kại'sius], kasnolatinski [ce:'zius, ba'sus]) →  cezije bas ...

canticum

canticum [ka'ntikum] (lat.: pjesma, hvalospjev), pjevana dionica starorimske drame, za razliku od govorene ...

Carmen arvale

Carmen arvale [ka'rmen arva:'le] (lat. Pjesma arvalaca), starorimska obredna pjesma kojom su svećenici ...

Carmen saliare

Carmen saliare (Carmen saliorum) [ka'rmen salia:'re, ~ salio:'rum] (lat. Pjesma salijaca), starorimska ...

Cato Dionysius

Cato [ka'to], Dionysius →  katon, dionizije ...

Cato Publius Valerius

Cato [ka'to], Publius Valerius →  katon, publije valerije ...

Cecilije iz Kale Akte

Cecilije iz Kale Akte (grčki Καιϰίλιος, Kaikílios, latinski Caecilius [kaiki'li·us], pravo ime Arhagat, ...

Cecilije Stacije

Cecilije Stacije (Caecilius Statius [kaiki'li·us sta:'ti·us]), rimski komediograf (? – nakon 166. pr. Kr.). ...

Cezije Bas

Cezije Bas (latinski Caesius Bassus [kại'si·us ba's:us]), rimski pjesnik (I. st.). Prema sudu Kvintilijanovu, ...

Ciceron Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|