Struka turska književnost, pronađeno natuknica: 47

Bergivi Muhamed

Bergivi, Muhamed (Muhammed ibn Pīr ‘Alī Bergivī ili Bergilī), turski teolog (Balikesir, 1522 – Birge, ...

Bican Ahmed

Bican, Ahmed, turski pisac (XV. st.). Bio je derviš bajramijskog reda. Djela su mu kozmografska, obojena ...

Fatma Aliye hanim

Fatma [fa'tma], Aliye hanim, turska spisateljica (Carigrad, 9. X. 1862 – Carigrad, 13. VII. 1936). U ...

Hacı Halfa

Hacı Halfa [hα'62721616 ha'~] (tur.) →  hadži kalfa, mustafa ...

Hadži Kalfa Mustafa

Hadži Kalfa ili Hadži Halifa, Mustafa (osmanski Ḥācī 61664alfa ili Ḥācī 61664alīfa; poznat i pod imenom Katib ...

Hafiz Osman

Hafiz, Osman, osmanski kaligraf (? – Istanbul, 1698). Ispisao oko 300 primjeraka Kurana u varijanti ...

Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar [ha:lidε' εdi'b αd61713vα'r] (tur.) →  adivar, halide edib ...

Hikmet Nazim

Hikmet, Nazim (tur. Nazim Hikmet Ran), turski književnik (Solun, 17. I. 1902 – Moskva, 2. VI. 1963). ...

Jahja-beg

Jahja-beg (tur. Yahyā-bey Duḳāgīnī), osmanski pjesnik (? – Bursa, ? 1578). Potomak albanske obitelji ...

Junus Emre

Junus Emre →  yūnus emre ...

|<  1 (2)  3  4  5