Struka turska književnost, pronađeno natuknica: 47

Nedim Ahmed

Nedim [nεdi'm], Ahmed (Aḥmed Nedīm), turski pjesnik (Carigrad, 1681 – Carigrad, 1730). Bio je osobni ...

Nefi Ömer

Nefi, Ömer (Nef’ī, arap. ‘Umar Naf‘i [naf63308i:']), turski pjesnik (Hasankale, Erzerum, 1572 – Carigrad, ...

Nesin Aziz

Nesin [~si'n], Aziz (pravo ime Mehmed Nusret Nesin), turski književnik (Istanbul, 20. XII. 1915 – Istanbul, ...

Osman-Zade Tayb

Osman-Zade, Tayb →  tayib, osman-zade ahmed ...

Pamuk Orhan

Pamuk [pamu'k], Orhan (puno ime Ferit Orhan Pamuk), turski pisac (Istanbul, 7. VI. 1952). Odrastao je ...

Sabit Alauddin Užičanin

Sabit, Alauddin Užičanin, bosanski pjesnik (Užice, oko 1650 – Istanbul, 1712). Studirao je pravo u Carigradu, ...

Şinasi Ibrahim

Şinasi [šinαsi'], Ibrahim →  šinasi, ibrahim ...

Sulejman Čelebi

Sulejman Čelebi (tur. Süleyman Çelebi), turski pjesnik (Brusa, danas Bursa, ? – Brusa, 1422). Jedan ...

Šinasi Ibrahim

Šinasi, Ibrahim (İbrahim Şinasi [šinαsi']), turski književnik i novinar (Istanbul, 5. VIII. 1827 – Istanbul, ...

Tayib Osman-zade Ahmed

Tayib [ta'jib], Osman-zade Ahmed, turski književnik i povjesničar (Istanbul, oko 1660 – Istanbul, 1724). ...

|<  1  2  3 (4)  5