Struka japanska književnost, pronađeno natuknica: 71

Dazai Osamu

Dazai Osamu (pravo ime Tsushima Shūji), japanski pisac (Kanagi, 19. VI. 1909 – Tokyo, 13. VI. 1948). ...

Endō Shūsaku

Endō Shūsaku [~ šu~], japanski katolički pisac (Tokyo, 27. III. 1923 – Tokyo, 29. IX. 1996). Diplomirao ...

Fujiwara no Sadaie

Fujiwara no Sadaie [fu62721iwara ~] (Fujiwara no Teika), japanski pjesnik, kritičar i učenjak (?, 1162 – ...

Fujiwara no Toshinari

Fujiwara no Toshinari [fu62721iwara ~ tošinari] (Fujiwara no Shunzei), japanski pjesnik i kritičar (?, 1114 ...

Futabatei Shimei

Futabatei Shimei [~ šimei] (pravo ime Hasegawa Tatsunosuke), japanski pisac (Tokyo, 28. II. 1864 – Bengalski ...

Genji monogatari

Genji monogatari [gen62720i ~] →  murasaki shikibu ...

gigaku

gigaku, japanska prastara maskirana plesna drama. Cvala je za razdoblja Nara (710–794). Premda je tradicija ...

haiku

haiku, japanski stih od 17 slogova (5–7–5), jedan od najvažnijih oblika tradicionalnoga japanskoga pjesništva. ...

Hayashi Fumiko

Hayashi [hajaši] Fumiko, japanska književnica i novinarka (Shimonoseki, 31. XII. 1904 – Tokyo, 28. VI. 1951). ...

Heike monogatari

Heike monogatari (japanski: Pripovijest o obitelji Heike), japanska anonimna ratnička kronika u ritmičkoj ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8