Struka japanska književnost, pronađeno natuknica: 71

Kikuchi Kan

Kikuchi Kan [kiku'či ~] (pravo ime Kikuchi Hiroshi), japanski književnik (Takamatsu, 26. XII. 1888 – ...

Kobayashi Issa

Kobayashi [kobajaši] Issa (pravo ime Kobayashi Nobuyuki ili Kobayashi Yataro), japanski haiku pjesnik ...

Kojiki

Kojiki [ko62720iki] (japanski: Knjiga o stvarima starine), japanska zbirka mitova, legendi, pjesama i carskih ...

Kokinshū

Kokinshū ili Kokin wakashū (japanski: Zbirka starih i novih pjesama), japanska pjesnička antologija ...

Konjaku monogatari

Konjaku monogatari [kon62720aku ~] (japanski: Priče iz prošlih vremena), japanska zbirka pretežito budističkoga ...

kyōka

kyōka [kjo:ka] (jap.) →  waka ...

Manyōshū

Manyōshū [man·jo:šu:] (japanski: Zbirka deset tisuća listova), japanska najstarija i najveća pjesnička ...

Masaoka Shiki

Masaoka Shiki [šiki] (pravo ime Masaoka Tsunenori), japanski pjesnik i književni kritičar (Matsuyama, ...

Matsuo Bashō

Matsuo Bashō ili Bashō [macuo bašo:] (pravo ime Matsuo Munefusa), japanski pjesnik (Ueno, Iga, 1644 ...

Mishima Yukio

Mishima [mišima] Yukio (pravo ime Kimitake Hiraoka), japanski književnik (Tokyo, 14. I. 1925 – Tokyo, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8