Struka kartografija, pronađeno natuknica: 111

Ebstorfska karta svijeta

Ebstorfska karta svijeta, najveća i najpoznatija srednjovjekovna karta svijeta. Izrađena je oko 1235. ...

ekvidistancija

ekvidistancija (ekvi- + lat. distantia: razmak), jednaki razmak, jednaka udaljenost. U kartografiji ...

Eratosten iz Cirene

Eratosten iz Cirene (grčki Ἐρατοσϑένης Eratosthénēs), grčki kartograf, geograf, filozof, matematičar ...

Gastaldi Giacomo

Gastaldi [gasta'ldi], Giacomo (Jacopo), talijanski kartograf (Villafranca, 1500 – Venecija, 1566). Karte ...

geografska karta

geografska karta →  karta ...

Glavač Stjepan

Glavač, Stjepan (latinski Stephanus Glavach Varasdiensis, pseudonim Croata Varasdiensis [kro·a'ta varasdine'nsis]), ...

Hirschvogel Augustin

Hirschvogel [hi'ršfo:gəl], Augustin, njemački slikar, grafičar i kartograf (Nürnberg, 1503 – Beč, II. 1553). ...

Hollstein Johann Friedrich

Hollstein [hɔ'lštain], Johann Friedrich, austrijski vojni inženjer i kartograf (XVII. st.). U vojne ...

Homann Johann Baptist

Homann [ho:'man], Johann Baptist, njemački izdavač i kartograf (Kammlach, 20. III. 1663 – Nürnberg, ...

Homen Diego

Homen [o'mẽi], Diego, portugalski kartograf (XVI. st.). Majstor portulana. Poznata je njegova rukopisna ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >