Struka kartografija, pronađeno natuknica: 111

Hondius Jodocus

Hondius [ho'ndi·us], Jodocus (pravo ime Joost de Hondt), nizozemski kartograf i izdavač karata i atlasa ...

Idrisi, el-

Idrisi, el- (arap. Abū ‘Abdullāh Muḥammad al-Šarīf al-Idrīsī [alidri:'si:]), arapski geograf i kartograf ...

izolar

izolar (talijanski isolario, prema isola: otok), zbirka rukopisnih karata priobalnoga područja na kojima ...

Jaillot Alexis Hubert

Jaillot [žajọ'], Alexis Hubert, francuski kartograf i izdavač (Avignon, 1632 – Pariz, 1712). Karte za ...

Jansson Jan

Jansson [jα'nsɔn], Jan (pravo ime Johannes Janssonius), nizozemski kartografski izdavač (Arnhem, 1588 ...

Jode Gerard de

Jode [jo:'də], Gerard de, nizozemski bakrorezac, kartograf i izdavač (Nijmegen, 1509 – Antwerpen, 1591). ...

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

kartografske projekcije

kartografske projekcije, matematički postupci koji omogućuju preslikavanje (zakrivljene) Zemljine plohe ...

kartogram

kartogram (karta + -gram), naziv za sve tematske karte na kojima su shematski, simbolima ili određenim ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >