Struka kartografija, pronađeno natuknica: 111

kartometrija

kartometrija (karta + -metrija), grana kartografije koja se bavi izmjerom dužina, kutova i površina ...

kartuša

kartuša (francuski cartouche < talijanski cartoccio). 1. Ornament u obliku medaljona uokvirena volutama. ...

Klobučarić Ivan

Klobučarić, Ivan (Johannes Clobucciarich Fluminensis), hrvatski slikar i kartograf (Dubašnica na Krku, ...

Kolunić-Rota Martin

Kolunić-Rota, Martin (latinizirano Martinus Rota Sibenicensis), hrvatski bakrorezac i kartograf (Šibenik, ...

Konšćak Ferdinand

Konšćak, Ferdinand (španjolski Fernando Consag), hrvatski misionar, istraživač i kartograf (Varaždin, ...

Kopić Petar

Kopić, Petar (talijanski Pietro Coppo [kɔ'p:o]), talijanski geograf i kartograf (Venecija, 1470 – Izola, ...

Kozenn Blasius

Kozenn [ko'cen], Blasius (pravo ime Blaž Kocen), slovenski geograf i kartograf (Hotunje pri Ponikvi, ...

Kremer Gerhard

Kremer [kre:'məɹ], Gerhard →  mercator, gerhard kremer ...

Kružić Franjo

Kružić, Franjo, hrvatski mjernik, geodetski inženjer (?, 1. IV. 1851 – Zagreb, 1. IV. 1920). Gimnaziju ...

kurvimetar

kurvimetar (latinski curvus: savijen, zaobljen + -metar), naprava za mjerenje duljina krivulja na zemljovidima. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >