Struka kartografija, pronađeno natuknica: 111

Marsigli Luigi Ferdinando

Marsigli [marsi'ļ:i], Luigi Ferdinando, talijanski povjesničar, kartograf i austrijski general (Bologna, ...

Mauro, fra

Mauro [ma:'uro], fra, mletački redovnik i kartograf (Venecija, ? – Venecija, 1460). Redovničku službu ...

Međunarodno kartografsko društvo

Međunarodno kartografsko društvo (engleski International Cartographic Association), udruga nacionalnih ...

Mercator Gerhard Kremer

Mercator [merka:'tor], Gerhard Kremer [kre:'məɹ], flamanski geograf, kartograf i matematičar (Rupelmonde, ...

Merklas Václav

Merklas [me'~], Václav, češki kartograf i izdavač (Prag, 29. IX. 1809 – Opava, 2. X. 1866). Osnovao ...

mjerilo

mjerilo. 1. Naprava (također zvana mjerni instrument ili mjerni uređaj) kojom se obavlja mjerenje, ...

Müller Johann Christoph

Müller [my'ləɹ], Johann Christoph, austrijski vojni inženjer i kartograf (Nürnberg, 15. III. 1673 – ...

Münster Sebastian

Münster [my'nstəɹ], Sebastian, njemački hebraist, kozmograf i kartograf (Ingelheim na Rajni, 20. I. 1488 ...

Oliva

Oliva (španj. izgovor [oli'βa], katalonski [uli'βə]) (Olives), obitelj izdavača pomorskih karata i atlasa ...

Ortelius Abraham

Ortelius [orte:'li·us], Abraham (pravo prezime Oertel), flamanski kartograf i izdavač (Antwerpen, 4. IV. 1527 ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >