Struka kazalište, pronađeno natuknica: 894

Covent Garden

Covent Garden [kɔ'vənt gα:dn], londonsko kazalište, sagrađeno 1732., obnovljeno nakon požara 1809. i ...

Craig Edward Gordon

Craig [krẹig], Edward Gordon, engleski scenograf (Stevenage, Hertfordshire, 16. I. 1872 – Vence, Francuska, ...

Crnković Zlatko (1936-2012)

Crnković, Zlatko, hrvatski glumac (Kastav, 27. V. 1936 – Zagreb, 14. II. 2012). Diplomirao 1959. na ...

Crnobori-Fotez Marija

Crnobori-Fotez, Marija, hrvatska i srpska glumica (Banjole kraj Pule, 1. X. 1918 – Beograd, 21. X. 2014). ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

Cvitković Branka

Cvitković, Branka, hrvatska glumica (Zagreb, 29. V. 1948). Diplomirala na Filozofskom fakultetu i Akademiji ...

Čale Feldman Lada

Čale Feldman, Lada, hrvatska književna teoretičarka i teatrologinja (Zagreb, 11. VII. 1963). Diplomirala ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

čin

čin, dio kazališnog komada, opere itd., npr. drama u pet činova. Naziva se i akt. ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|