Struka kazalište, pronađeno natuknica: 894

Ćirić Petar

Ćirić, Petar, kazališni djelatnik, redatelj i glumac (Vršac, 29. VI. 1854 – Osijek, 30. X. 1918). Glumačku ...

D’Amico Silvio

D’Amico [dami:'ko], Silvio, talijanski teatrolog i pisac (Rim, 3. II. 1887 – Rim, 1. IV. 1955). Kazališni ...

Danci

Danci, indoeuropski narod, uz Norvežane i Šveđane pripada istočnonordijskoj (skandinavskoj) grani sjevernih ...

Daneš Gradiš Josip

Daneš Gradiš, Josip, slovenski glumac (Ljubljana, 27. III. 1883 – Zagreb, 26. III. 1954). Po zvanju ...

Danira Marija

Danira, Marija, hrvatska glumica (Split, 28. III. 1915 – Zagreb, 3. V. 1993). Pohađala dramski studio ...

Danon Moric

Danon, Moric (Žika), hrvatski kazališni djelatnik, pisac, redatelj i glumac (Zenica, BiH, 20. VI. 1921 ...

Debevec Ciril

Debevec, Ciril, slovenski redatelj i glumac (Ljubljana, 2. IV. 1903 – Ljubljana, 11. XII. 1973). Nakon ...

Deburau Jean-Gaspard

Deburau (Debureau) [dəbyrọ'], Jean-Gaspard (pravo ime Jan Kašpar Dvořák), francuski pantomimičar češkog ...

Dedijer Danica

Dedijer, Danica, hrvatska kostimografkinja (Beograd, 23. X. 1948). Diplomirala na Filozofskom fakultetu ...

dekor

dekor (franc. décor < lat. decus, genitiv decoris: ukras), u XIX. st. naziv za scenski materijal načinjen ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|