Struka kazalište, pronađeno natuknica: 901

Dorsch Käthe

Dorsch [dɔrš], Käthe (pravo ime Katharina), njemačka glumica (Neumarkt, 29. XII. 1890 – Beč, 25. XII. 1957). ...

Dostalová Leopolda

Dostalová [do'stalova:], Leopolda, češka glumica (Prag, 23. I. 1879 – Prag, 17. VI. 1972). Debitirala ...

Dottore

Dottore [dot:o:'re], druga starija maska commedije dell’arte, koja s Pantaloneom tvori par. U početcima ...

Drach Vanja

Drach [drah], Vanja, hrvatski glumac (Bošnjaci, 1. II. 1932 – Zagreb, 6. IX. 2009). Diplomirao na Akademiji ...

Dragman Ervina

Dragman, Ervina, hrvatska glumica (Zagreb, 8. XII. 1908 – Zagreb, 1. VIII. 1990). God. 1928. završila ...

dramatis personae

dramatis personae [dra:'~ perso:'ne:] (lat.: likovi u drami), popis imena fikcionalnih osoba koje će ...

dramaturg

dramaturg (njem. Dramaturg < kasnogrč. δραματουργός: pisac drame), zaposlenik institucionalnoga kazališta, ...

dramaturgija

dramaturgija (grč. δραματουργία), izvorno, pisanje dramskih tekstova. Nakon institucionalizacije uloge ...

Drolc Štefka

Drolc, Štefka, slovenska glumica (Ponikva, 22. XII. 1922 – Ljubljana, 25. VI. 2018). Od 1945. nastupala ...

Dubajić Dejan

Dubajić, Dejan, srpski glumac, operetni pjevač i kazališni redatelj (Karlovac, 10. VII. 1897 – Beograd, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|