Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

acetaminofen

acetaminofen (acet- + amin + fen[ol]) (p-hidroksiacetanilid), HOC6H4NHCOCH3, sintetski lijek paracetamol. ...

acetanilid

acetanilid (acet- + anilid), C6H5NHCOCH3, bijela kristalna tvar. Nastaje reakcijom octene kiseline s ...

acetati

acetati (acet- + lat. sufiks -at[us]), soli ili esteri octene kiseline, npr. natrijev acetat, CH3COONa, ...

acetilceluloza

acetilceluloza (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar + celuloza) (celulozni acetat), bijeli prah dobiven esterifikacijom ...

acetilen

acetilen (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) (etin), najjednostavniji alkin, CH ≡ CH, plin lakši od zraka. ...

acetileni

acetileni (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) →  alkini ...

acetilidi

acetilidi (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar + -id) →  karbidi ...

acetiliranje

acetiliranje, uvođenje acetilne skupine, CH3CO–, u organske kemijske spojeve. Provodi se grijanjem spoja ...

acetil-koenzim A

acetil-koenzim A, središnji međuprodukt metabolizma, u kojem je acetilna skupina, CH3CO–, vezana na ...

acetilkolin

acetilkolin (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar + kolin), acetilni ester kolina, prijenosnik živčanih impulsa; ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|