Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

tiokarbamid

tiokarbamid (grč. ϑεĩoν: sumpor + karbamid) →  tiourea ...

tioli

tioli (grč. ϑɛῖoν: sumpor + alkohol) (tioalkoholi), organski spojevi, sumporni analogoni alkohola s ...

tio-spojevi

tio-spojevi (prema grč. ϑεῖον: sumpor), sumporni spojevi koji se odvode od analognih kisikovih spojeva ...

tiosulfati

tiosulfati (grč. ϑɛῖoν: sumpor + sulfati), soli nepostojane tiosumporne kiseline (H2S2O3), u vodi obično ...

tiourea

tiourea (grč. ϑɛῖoν: sumpor + urea) (tiokarbamid), sumporni analogon ureje, (NH2)2C = S, u tautomernoj ...

Tiselius Arne Wilhelm Kaurin

Tiselius [tise:'liʉs], Arne Wilhelm Kaurin, švedski biokemičar (Stockholm, 10. VIII. 1902 – Uppsala, ...

titanij

titanij (prema mitološkim titanima), simbol Ti (novolat. titanium), kemijski element (atomski broj 22, ...

titar

titar (franc. titre). 1. Finoća vlakana i linearnih tekstilija (pređa, pramen, kabel, užad) brojčano ...

titracija

titracija (prema titar), u volumetrijskoj kemijskoj analizi, mjerni postupak za određivanje količine ...

titrimetrija

titrimetrija (titar + -metrija) → volumetrija ...

|<  < (141)  142  143  144  145  146  147  148  149  150  >