Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

acetilsalicilna kiselina

acetilsalicilna kiselina →  aspirin ...

acetofenon

acetofenon (aceto- + fen[ol] + [ket]on) (fenil-metil-keton), najjednostavniji alifatsko-aromatski keton, ...

aceton

aceton (franc. acéton, od acet- + [ket]on) (2-propanon, dimetilketon), najvažniji alifatski keton, CH3COCH3. ...

acetonitril

acetonitril →  nitrili ...

ACHEMA

ACHEMA (akronim od njem.: A[usstellung für] chem[ische] A[pparatewesen]), najvažnija svjetska izložba ...

acidimetrija

acidimetrija (lat. acidum: kiselina + -metrija), u analitičkoj kemiji, metoda za kvantitativno određivanje ...

aciditet

aciditet (kasnolat. aciditas) →  pH ...

aciklički spojevi

aciklički spojevi, organski spojevi koji u svojim molekulama sadrže ugljikove atome povezane u otvorene ...

aciliranje

aciliranje, uvođenje acilne skupine, RCO–, u organske kemijske spojeve; obično se provodi reakcijom ...

acil-koenzim A

acil-koenzim A →  ligaze ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|