Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

adamantan

adamantan (lat. adamas, gen. adamantis: dijamant; iz grč. ἀδάμας, gen. ἀδάντος: (tvrd) čelik; dijamant), ...

Adams Roger

Adams [æ'dəmz], Roger, američki organski kemičar (Boston, 2. I. 1889 – Urbana-Champaign, Illinois, 6. VII. 1971). ...

adamsit

adamsit (po američkom kemičaru Rogeru Adamsu), bojni otrov iz skupine arsina, difenilaminklorarsin. ...

adenilat-ciklaza

adenilat-ciklaza, enzim vezan na unutarnju stranu stanične membrane. Aktivira se vezanjem hormona na ...

adenin

adenin (grč. ἀδήν: žlijezda + -in), 6-aminopurin, purinska baza. (→  adenozin) ...

adenozin

adenozin (prema adenin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

adicija (više značenja)

adicija (lat. additio: dodavanje, pribrajanje). 1. U matematici, zbrajanje. 2. U organskoj kemiji, ...

adipinska kiselina

adipinska kiselina (heksan-dikiselina), bezbojni kristali topljivi u alkoholu i eteru, HOOC(CH2)4COOH. ...

ADP

ADP [adepe] (akronim od engl. a[denosin]d[iphos]p[hate]), adenozin-difosfat. (→  adenozin) ...

adsorbensi

adsorbensi (novolat.: pripijajući), čvrste tvari, rjeđe i kapljevine, koje imaju sposobnost adsorpcije. ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|