Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

aktivatori

aktivatori (vjerojatno iz njem. Aktivator, prema lat.), kemijske tvari koje iniciraju ili pojačavaju ...

aktivirani kompleks

aktivirani kompleks, prema teoriji prijelaznog stanja H. Eyringa i dr., nepostojani međuprodukt (prijelazno ...

aktivitet

aktivitet (njem. Aktivität, prema srednjovj. lat. activitas: djelovanje, djelatnost), korigirajuća kemijska ...

aktivni prijenos

aktivni prijenos (aktivni transport), specifično kretanje molekule ili iona kroz biomembranu usuprot ...

aktivno mjesto enzima

aktivno mjesto enzima →  enzimi ...

Al

Al, kemijski simbol za aluminij. ...

alanin

alanin (al[dehid] + -anin), aminopropionska kiselina; α-alanin, CH3CH(NH2)COOH, proteogena je i glukogena ...

alauni

alauni (lat. alumen: stipsa), skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule MIMIII (SO4)2 · 12H2O, ...

albumini

albumini (kasnolat. albumen: bjelanjak, bjelance), tradicionalni naziv za jednostavne (nekonjugirane) ...

albuminoidi

albuminoidi (skleroproteini), skupina stabilnih vlaknastih bjelančevina, netopljivih u većini otapala. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|