Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

Alder Kurt

Alder [a'ldəɹ], Kurt, njemački kemičar (Königshütte, polj. Chorzów, Gornja Šleska u Poljskoj, 10. VII. 1902 ...

aldolaza

aldolaza (prema aldol), jedan od enzima koji sudjeluju u glikolizi. ...

aldoli

aldoli (od aldehid i alkohol), opće ime za hidroksil-aldehide, kem. spojeve koji sadrže alkoholnu (hidroksilnu, ...

aldoza

aldoza (prema aldehid), monosaharid koji sadrži aldehidnu skupinu (–CHO). Prema broju ugljikovih atoma ...

aldrin

aldrin (po K. Alderu), sintetski organoklorni kemijski spoj, C12H8Cl6, vrlo snažan insekticid, postojano ...

aleni

aleni (franc. allène, skraćeno od allylène < lat. allium: češnjak), nezasićeni alifatski ugljikovodici ...

alfa-uzvojnica

alfa-uzvojnica (α-uzvojnica), oblik spiralne prostorne (sekundarne) strukture polipeptidnog lanca proteina. ...

aliciklički spojevi

aliciklički spojevi (od alifatsko-ciklički spojevi), ciklički organski spojevi s alifatskim (nearomatskim) ...

alicin

alicin (prema lat. allium: češnjak) dialil-disulfid-oksid, C6H10OS2, biološki aktivan sastojak češnjaka ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|