Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

alifatski spojevi

alifatski spojevi (grč. ἄλεıφαρ: mast, genitiv ἀλείφατος), lančasti, aciklički organski spojevi koji ...

alikvotni dio

alikvotni dio (lat. aliquot: nekoliko). 1. Dio koji razmjerno otpada na pojedinu stranku, stavku, doprinos, ...

alil

alil (lat. all[ium]: češnjak + grč. ὕλη: tvar), organski radikal H2C = CHCH2–, sastavni dio molekule ...

alizarin

alizarin (franc. alizarine < arap. al-’aṣāra: sok, od glagola ’aṣāra: tiještiti, istiskati), dihidroksiantrakinon, ...

alkalije

alkalije (arap. al-qilw: potaša), hidroksidi i oksidi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala, ponajprije ...

alkalijske zemlje

alkalijske zemlje, skupni naziv za okside berilija, magnezija, kalcija, stroncija i barija, katkad i ...

alkalijski metali

alkalijski metali, kemijski elementi 1. skupine periodnog sustava s najjače izraženim metalnim svojstvima ...

alkalimetrija

alkalimetrija (alkalije + -metrija), u analitičkoj kemiji, metoda za kvantitativno određivanje kiselina ...

alkalitet

alkalitet →  pH ...

alkaloidi

alkaloidi, prirodni organski spojevi koji sadrže dušik, obično unutar heterocikličkog prstena. Sekundarni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|