Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

materijali, tehnički

materijali, tehnički (njem. Material < srednjovj. lat. materiale: stvar, tvar, sirovina, od kasnolat. ...

maziva

maziva, tvari specifičnih fizikalnih i kemijskih svojstava koje se rabe za podmazivanje. Djeluju tako ...

mazut

mazut (rus. iz turkmenskoga) →  loživo ulje ...

miješanje

miješanje, operacija procesne tehnike kojom se postiže jednolikost u sastavu i/ili temperaturi sustava. ...

mineralno ulje

mineralno ulje →  maziva ...

mirisi

mirisi  →  parfem ...

mljevenje

mljevenje, operacija procesne tehnike koja primjenjuje vanjsku silu (gnječenje, udaranje i/ili trenje) ...

močenje

močenje, postupak kojim se neke sirovine, poluproizvodi i sl. premazuju sredstvima za močenje (močila) ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

naftni derivati

naftni derivati, proizvodi rafinerijske preradbe nafte, ponajprije proizvodi atmosferske i vakuumske ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >