Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

plastične mase

plastične mase →  polimerni materijali ...

plastifikator

plastifikatori (njem. Plastifikator, prema grč. πλαστός: oblikovan) →  omekšavala ...

plastika

plastika (njem. Plastik < franc. plastique < lat. plastice < grč. πλαστιϰὴ [τέχνη]: umijeće oblikovanja). 1. ...

plastomeri

plastomeri (grč. πλαστός: oblikovan + -mer), sintetski polimerni materijali iz skupine poliplasta (→  polimerni ...

pleksi-staklo

pleksi-staklo (tvorničko ime Plexiglas) →  polimetakrilati ...

plin

plin, tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen ...

plinosprema

plinosprema, spremnik plina. U visokotlačnoj distribucijskoj mreži plinovoda plinosprema služi za izravnjivanje ...

plinovod

plinovod, cjevovodni sustav za prikupljanje prirodnoga plina s plinskih bušotina, njegov transport i ...

plinski generator

plinski generator, uređaj za pretvorbu čvrstih goriva u plinovita rasplinjavanjem, tj. izgaranjem uz ...

Podhorsky Rikard

Podhorsky [~ho'rski], Rikard, hrvatski inženjer kemijske tehnologije (Milano, Italija, 28. VI. 1902 ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >