Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

poli(etilen-tereftalat)

poli(etilen-tereftalat) (PET), plastomerni materijal, aromatski poliester. Proizvodi se stupnjevitom ...

poli(vinil-klorid)

poli(vinil-klorid) (poli- + vinil + klorid) (PVC), plastomerni materijal koji se dobiva radikalskom ...

poliadicija

poliadicija (poli- + adicija) →  polimerizacija ...

poliakrilati

poliakrilati (poli- + akrilati, prema akrilna kiselina), polimerni proizvodi male tvrdoće, postojani ...

poliamidi

poliamidi (poli- + amidi) (PA), kristalasti, uglavnom plastomerni materijali kojima ponavljane jedinice ...

poliesteri

poliesteri (poli- + esteri), polimerni materijali koji u makromolekularnim temeljnim segmentima sadrže ...

polietilen

polietilen (poli- + etilen) (PE), plastomerni materijal s najvećom proizvodnjom (više od 70 · 106 t/god.) ...

poliformaldehid

poliformaldehid (poli- + formaldehid) →  polioksimetilen ...

polikarbonat

polikarbonat (poli- + karbonat) (PC), plastomerni materijal, linearni poliester ugljične kiseline. Proizvodi ...

polikondenzacija

polikondenzacija (poli- + kondenzacija) →  polimerizacija ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >