Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

rasvjetni plin

rasvjetni plin →  destilacijski plinovi ...

razrjeđivač

razrjeđivač, lakohlapljivo otapalo ili smjesa otapala koja služi za razrjeđivanje (smanjenje viskoznosti) ...

razvijač

razvijač, otopina (rjeđe sprej) koja se rabi za stvaranje vidljive slike na osvijetljenoj fotografskoj ...

reaktor

reaktor (engl. reactor, od react: odgovoriti, djelovati) →  kemijski reaktor; nuklearni reaktor ...

reformiranje benzina

reformiranje benzina, pretvorba benzina dobivenog atmosferskom destilacijom nafte niskog oktanskoga ...

safijan

safijan (prema marokanskom gradu Safi), fina jareća ili kozja koža štavljena biljnim štavilom (obično ...

sedimentacija

sedimentacija (prema lat. sedimentum: talog). 1. Separacijski proces razdvajanja lebdećih krutih čestica ...

semiš

semiš (njem. Sämisch < franc. chamois), koža štavljena tranom (ulje dobiveno od morskih sisavaca i riba) ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...

separator, centrifugalni

separator, centrifugalni (prema lat. separator: rastavljač, odjelitelj i centri- + -fugalni), uređaj ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >