Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

sušila

sušila (sikativi), katalizatori stvrdnjivanja veziva (stvaranja suhoga filma, tzv. sušenja) u bojama ...

šamot

šamot (franc. chamotte), proizvod s velikim udjelom silicijeva i aluminijeva oksida, postojan na visokim ...

šibice

šibice →  žigice ...

Šolc Aleksandar

Šolc, Aleksandar, hrvatski kemičar (Veliki Gejovci, Ukrajina, 17. IX. 1934 – Zagreb, 6. IX. 2014). Diplomirao ...

štavila

štavila, tvari što služe za štavljenje sirove kože, koju prerađuju kemijskom reakcijom s kolagenima ...

štavljenje

štavljenje →  koža; štavila ...

švelanje

švelanje (njem. schwelen: tinjati), niskotemperaturno isplinjavanje (suha destilacija) ugljena na temperaturi ...

Talbot William Henry

Talbot [tɔ:'lbət], William Henry, engleski matematičar i kemičar (Melbury Abbas, Dorset, 11. II. 1800 ...

tapete

tapete (njem. Tapette < tal. tappeto < srednjovj. lat. tapetum < grč. τάπης, genitiv τάπητος: prostirač, ...

teflon

teflon (skraćeni naziv od te[tra]fl[uoretilen]) (politetrafluoretilen), polimerni materijal (kristalični ...

|<  <  21 (22)  23  24